Aile ve Miras Hukuku

Büromuz, Aile ve Boşanma Hukuku alanında, anlaşmalı boşanma başvuruları, boşanma amacıyla hazırlanmak istenen protokoller, günlük hayatta şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davaları, boşanma işlemleri sırasında alınabilecek güvenlik tedbirleri, edinilen malların ortak paylaşımı, çocukların velayeti, iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi boşanmanın kesinleştirilmesi ya da yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınma ve/veya tenfizi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Miras Hukuku alanında, kişilerin miras haklarını korumak üzerine yoğunlaşılmış olup, bu kapsamda ortaya çıkabilecek müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi, aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları gibi konularda yoğun mesai harcanmaktadır.