Bilişim Hukuku

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde önemli bir payeye sahip bilişim alanında birden çok konu başlığı altında hukuki destek sağlanmaktadır. Bunlardan bazıları; internet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanması ve bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımıdır. Bu hususlarla ilgili olarak ihtilaflar ve davaların takibi alanlarında hizmet verilmektedir.