Fikri Mülkiyet Hukuku

Günümüzde Fikri Mülkiyet varlıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şirketlerin ve bu varlıklara sahip olan gerçek kişilerin en önemli değerlerinden olması sebebiyle Fikri Mülkiyet haklarının etkin ve aktif şekilde savunulması, şirketler ve gerçek kişiler açısından kritik derecede önem arz etmektedir. Bu sebeple de büromuz müvekkillerine bu alanda Türk Patent enstitüsü nezdinde işlem yapma yetkisine haiz ve fikri mülkiyet hukuku ile ilgili konularda kapsamlı teorik ve pratik bilgiye sahip avukatları aracılığı ile hukuki hizmet vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

- Fikri mülkiyet haklarının oluşturan marka, endüstriyel tasarım, patent ve telif hakları tecavüzünden kaynaklanan her türlü hukuk ve ceza davalarının takibi.

- Fikri mülkiyet haklarının korunması adına arama/el koyma ve baskın işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gümrüklerde taklit ürünlere el konulması, mahkemelerden ihtiyati tedbirlerin alınması.

- Korsan, taklit ve izinsiz kullanım araştırmalarının yapılması.

- Marka, endüstriyel tasarım ve patentlerin ulusal ve uluslararası tescil edilebilirliği için araştırma yapılarak görüş bildirilmesi, Türk Patent ve WIPO (“Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü”) tescil ve sicile ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi.

- Marka, endüstriyel tasarım ve patentlerin bültenlerinin düzenli şekilde kontrol edilerek müvekkillerin bilgilendirilmesi ve itirazların yapılması.

- Ulusal ve uluslararası alan adı itirazlarının yapılması ve uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması.

- Hükümsüzlük ve iptal davalarının takibi.

- Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin temlik ve lisans sözleşmeleri hazırlanması ve müzakeresi.

- Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde zorunlu tescil ve ihtiyari tescil başvurularının yapılması ve hak sahipliğinin tespitine ilişkin müvekkillere alternatif çözümler sunulması.

- Müvekkillerin iş ve işlemler öncesi 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarına ihlal olup olmadığının denetlenerek görüş bildirilmesi.

- Müvekkil şirketlerin franchise, dağıtım, tedarik ve bilumum sözleşmelerinin fikri haklarının korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi.