İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Dolayısıyla, idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Büromuz, iptal davaları, tam yargı davaları, kamulaştırma (istimlak) ve kamulaştırmasız el atma davaları, idari işlemlere yönelik itirazlar ve yürütme durdurma talepli öncelikli ve son derece büyük öneme sahip davalar konusunda hizmet vermektedir.

Bunun yanında büromuz vergi hukuku alanında da uzman kadrosuyla pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşım sunarak vergisel uyuşmazlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu kapsamda, vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü amacıyla büromuz hizmet vermektedir.