İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatına uygunluk hem dava ve idari yaptırımlar sonucu şirketlerin mali açıdan önemli kayıplara uğramaması hem de toplumun genel refahı açısından büyük önem arz ettiğinden dolayı, büromuz tarafından bu alanlara büyük bir hassasiyet ile yaklaşılmakta ve bu alanlarda çalışan statüsünde olan kişiler ile birlikte müvekkil şirketlere uyuşmazlık öncesi ve sonrasında olmak üzere kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İş Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

- İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.

- Müvekkil şirketlerin İş Hukuku kapsamında alacağı kararlar öncesi mevzuat kapsamında hukuki görüş bildirilmesi.

- Müvekkil şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler de nazara alınarak işçilerin özlük dosyalarının hazırlanması ve periyodik şekilde kontrolü.

- Her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması ve maaş haciz yazılarına karşı cevap ve itirazların yapılması.

- İş kazaları ve hastalıklarının mevzuat kapsamında gerekliliklerinin yerine getirilmesi kapsamında danışmanlık verilmesi.

- İşyeri sağlık ve güvenliğine ilişkin ilgili yasa ve yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması.

- İş hukuku uyuşmazlıkları ile müzakerelerin yürütülmesi ve dava takibinin yapılması.

- Müvekkil şirketlerin ilgili çalışanlarına İş Hukuku konusunda eğitimler verilmesi ve mevzuat değişikleri konusunda bilgi verilmesi.

- Resmi kurumlar tarafından müvekkil şirketler nezdinde yapılan denetimlere nezaret edilmesi.

- Yabancıların çalışma ve ikamet izinlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi.